top of page

Giáo dục Quốc tế trường Balboa

Đẩy mạnh Giáo dục Mỹ ở nước ngoài

KHÁM PHÁ NỀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ BALBOA

TÌM HIỂU VỀ CHÚNG TÔI

Giáo dục Quốc tế Balboa (BIE) là một tập đoàn giáo dục quốc tế chuyên nghiệp ở Mỹ, giúp cho học viên có khả năng đạt được bằng cấp ba của Mỹ cùng với cơ hội được học các chương trình quốc tế, chương trình học ở nước ngoài, đăng ký học ở nước ngoài và giao tiếp với nền giáo dục quốc tế. BIE gồm có trường Balboa, Tư vấn Đại học Quốc tế Balboa và các chương trình Quốc tế Balboa. BIE đại diện cho trường Balboa chào đón cơ hội hợp tác với tất cả các trường học, đại lý và các đối tác xã hội liên quan đến tất cả các chương trình của chúng tôi.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

NEWS

CONTACT US

Your details were sent successfully!

bottom of page