top of page

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Trường Balboa được WASC công nhận và phần lớn các khóa học trường Balboa được duyệt bởi hệ thống đánh giá A-G của trường đại học California.

 • Tất cả các môn học đều có thể chuyển đổi qua trường Balboa hoặc hầu hết các trường khác ở nước Mỹ.

 • Tất cả các môn học được dạy phù hợp với khả năng của học sinh.

 • Sách giáo khoa Mỹ được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh không phải là người bản xứ và phù hợp với nhu cầu học tập.

 • Tất cả các giáo viên nước ngoài điều là người bản xứ và đạt chất lượng cao.

 • Giáo viên tập trung vào việc tạo một môi trường tiếng Anh hoàn toàn trong lớp học cũng như dạy các kỹ năng trong thế kỷ 21 như tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, làm việc nhóm và một số kỹ năng lãnh đạo khác.

 • Trường Balboa cung cấp các chương trình học với đội ngũ hỗ trợ xuất sắc.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CHUẨN

Trường Balboa cung cấp các môn học cho học sinh cấp trung học cơ sở như sau:

 

 • Văn học và Viết lớp 7

 • Văn học và Viết lớp 8

 • Văn học và Viết lớp 9

 • ESL

 • ESL nâng cao

 • Từ vựng học thuật

 • Khoa học vật lý

 • Sinh vật

 • Địa lý

 • Lịch sử

 • Thiên văn học

GIÁO VIÊN

Giáo viên của chúng tôi là những giáo viên người Mỹ đạt chất lượng cao và làm việc chặt chẽ với giáo viên tại trường Balboa để đảm bảo tất cả học sinh có thể nhận được một nền giáo dục xuất sắc.

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Nhằm đảm bảo nền giáo dục giữa lớp học quốc tế và lớp học tại Mỹ được đồng bộ, tất cả các tài liệu trong lớp học quốc tế được sử dụng giống như tài liệu tại trường Balboa ở California.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình trung học cấp hai trường Balboa cung cấp cho học sinh hai hướng giáo dục khác nhau:

 

Hướng 2 + 1: Học sinh tham gia chương trình sẽ học hai năm đầu tiên tại trường địa phương trong nước của mình và năm cuối cùng sẽ học tại trường Balboa ở Mỹ.

 

Hướng 3 + 0: Học sinh sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình trung học cấp hai tại trường địa phương trong nước.

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CẤP HAI

Trường Balboa cung cấp chương trình trung học cấp hai thực tế của Mỹ tại trường địa phương. Dựa trên yêu cầu của trường địa phương và những nhận xét học tập của từng học sinh, trường Balboa sẽ cung cấp các lớp học chuyên môn của Mỹ. Tất cả các môn học đều có định hướng giảng dạy, kế hoạch rõ ràng và có nhịp độ phù hợp. Học sinh sử dụng sách giáo khoa của Mỹ và cùng học chung nền giáo dục giống như các học sinh Mỹ mà không cần đi nước ngoài. Với chương trình độc nhất này các trường học sẽ sẵn sang tiếp cận với các nước trên thế giới và mở ra cánh cửa cho sự thành công của học sinh.

BALBOA INTERNATIONAL EDUCATION

bottom of page