top of page

BALBOA INTERNATIONAL EDUCATION

KHÓA HỌC ĐỘC LẬP

KHÓA HỌC ĐỘC LẬP

 

Trường Balboa hợp tác với các trường trung học địa phương cung cấp các khóa Văn học Anh độc lập của trường Balboa.

 

Điểm nổi bật của khóa học độc lập trường Balboa là:

 • Trường Balboa được WASC công nhận và các khóa học của chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn của WASC.

 • Là thành viên của College Board, trường Balboa có thể liên lạc trực tiếp với các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ.

 • Trường Balboa cung cấp nền giáo dục hoàn toàn Mỹ, bao gồm các khó học danh dự và xếp lớp nâng cao (AP).

 • Tất cả các khóa học đều sử dụng sách gốc chương trình trung học của Mỹ.

 • Trường Balboa cung cấp nhiều chương trình học với đội ngũ hỗ trợ xuất sắc.
   

Các môn học hiện có trong chương trình khóa học độc lập:

 • Giới thiệu Văn học và Viết (phần A)

 • Giới thiệu Văn học và Viết (phần B)

 • Văn học thế giới và Viết (phần A)

 • Văn học thế giới và Viết (phần B)

 • Văn học Mỹ và Viết

 • Văn học Anh và Viết

 

Giáo viên

 

Giáo viên của chúng tôi là những giáo viên người Mỹ đạt chất lượng cao và làm việc chặt chẽ với giáo viên tại Balboa để đảm bảo tất cả các học sinh có thể nhận đươc một nền giáo dục xuất sắc.

 

Tài liệu học tập

 

Nhằm đảm bảo nền giáo dục giữa lớp học quốc tế và lớp học tại Mỹ được đồng bộ, tất cả các tài liệu trong lớp học quốc tế được sử dụng giống như tài liệu tại trường Balboa ở California.

bottom of page